Բառերը գրիր միասին, առանձին կամ գծիկով

Օր օրի, սերնդեսերունդ, յոթանասունինը, ծառից ծառ, հագած֊կապած, օրնիբուն, ըստ երևույթին, իհարկե, առավոտից իրիկուն, կաս֊կարմիր, նետ֊աղեղ, դույզն ինչ, հարավ֊արևմուտք, հարավարևմտյան