1.Նման, հետ, մոտ կապերը ես, դու, մենք, դուք դերանունների համապատասխան ձևերի հետ 1-ական նախադասությունների մեջ գործածիր։

Դուք իրար այդքան էլ նման չեք։

Ես հետ եմ վերցնում իմ խոսքերը։

Ես ինձ նրանց մոտ պահում եմ շատ ամաչկոտ։

Մենք ընտանիքով գնալու ենք քաղաքից դուրս, դու էլ կարող ես միանալ ընտանիքիտ հետ միասին։

2․Կազմիր նախադասություններ հետևյալ զույգերով․

քաղաքական — քաղաքային

Քաղաքական խնդիրները ինձ չեն հետաքրքրում։

Գյուղացիները իրենց երեխաներին տանում էին քաղաքային հիվանդանոց։

ցեղական — ցեղային

Այդ ամենը նրան փոխանցվել է ցեղական։

տնական — տնային

Մենք օգտվում ենք միայն տնական ձվից։

Տիգրանի մայրը տնային տնտեսուհի է։

3․Կազմիր 10 անձնանուններ հասարակ գոյականներից։

Գեղեցիկ, Պայծառ, Քնքուշ, Սիրուն, Երջանիկ, Արև, Վրեժ

4․1- ական նախադասություն կազմեք՝ տրված հատուկ անունները բացահայտիչի կամ բացահայտյալի պաշտոնով գործածելով։

Ակսել Բակունց, Երվանդ Քոչար, Մինաս Ավետիսյան, Եղիշե Չարենց։

5․Գրիր դարձվածքներ, որոնց մեջ կենդանու անուն կա և բացատրիր իմաստները։

Մինչև առուն ջուր գա, գորտի աչքը դուրս կգա — այսինքն՝ առանց ջրի կյանք չկա

Առյուծ կտրել — կտրիճանալ

էշի ականջում քնած — տխմար

Թռչունի թևով — շատ արագ