Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝
<<Հայկական հարցի միջազգայնացումը>>
1- <<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>>
2- <<Հայկական հարցի միջազգայնացումը։ Սան-Ստեֆանո և Բեռլին>>

<<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

 1. Միջազգային դիվանագիտության մեջ, ի՞նչ է ենթադրում Արևելյան հարցը։

Տերությունների միջև սկսվեց պայքար 19-դարի կեսերին եվրոպական մեծ Օսմանյան կայսրությունում։Միջազգային հարաբերություններում այդ հիմնախնդիրը,ստացել է արև․ հարց անվանումը։

 1. Ի՞նչպիսի դրսևերումներ ունեցավ Արևելյան հարցը։

Արևելյան հարցի դրսևորումն էր Երուսաղեմի սուրբ վայրերին տիրանալու համար ընդացող վեճերը,այն դարձավ միջազգային քննարկման հարցը։

 1. Նկարագրե՛ք 1853-ին սկսված Ղրիմի պատերազմը։ Ինչպիսի՞ արդյունքների հանգեցրեց այն։

1853թվականին աշնանը սկսվեց ռուս-թուրքական հերթական պատերազմը,այն հայտնի է ՝ Ղրիմ և արևելյան անուններով։Պտերազմը ազատագրության հույսեր է արթնացնում արևմտահայերի միջև,որի ձկտումնները չեն իրականցվում։

 1. Նկարագրե՛ք 1856 թվականի Փարիզի հաշտության պայմանագրի կետերը։

1856թվականին մարտին Փարիզում կնքված հաշտության պայմանագրով գրաված տարածքների փոխանակում է կատարվում։Ղրիմը հետ բերելու համար Ռուսաստանը նորից հրժարվում է արևմտյան Հայաստանում գրաված հողերից։

 1. Ղրիմի պատերազմից հետո, որոնք դարձան Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրները։

Ղրիմի պատերազմում կրած պարտությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին խնդիրը դարձավ սևծովյան տարածքում և Բալկանյան տերակղզում թուլացած դիրքերի ամրապնդումը ու միջազգային հեղինակության վերականգնումը։

 1.  Ի՞նչ նշանակում՝ <<սահմանադրական միապետություն>>։

Սահմանադրական միապետություններում միապետը դա պետության գլուխն է։

 1. Նկարագրե՛ք 1877-1878 թթ․ պատերազմում ռուսական զորքերի Բալկանյան ճակատում ունեցած ռազմական ուժերի չափը և ռազմական հաջողությունները։

Պատերազմի գլխավորը Բալկանյան թերակղզին էր։Ռուսական զորքերը մարտերից հետո Բուլղարիայում գրավեցին շիպկայի լեռնանցքը ։1878թ Ռուսնոերը մտան Սոֆիա։

 1. Նկարագրե՛ք <<Երևանյան ջոկատի>> Կովկասյան ճակատում ունեցած ռազմական հաջողությունները։

Երևանյան ջոկատը ապրիլի 30-ին գրավում է Բայազետը։

 1. Ինչպիսի՞ աջակցություն էին ցույց տալիս հայերը 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմում։

Հայության զանգվածները եռանդուն մասնակցություն են բերում պատերազմին։Նրանք զինվորագրվում են ռւսական բանակին իրակացվում են հետախուզական աշխատանքներ։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ Հայ կամավորական ուժերի աննախադեպ քանակի պատճառով, ինչու՞ Ռուսաստանը դադարեցրեց նրանց հավաքագրումը։ Ինչու՞ էին հայերը այդքան ոգևորված։

Հանձնարարությունների պատասխանները, ուղարկե՛ք (s.tamazyan@mskh.am) հասցեին, ոչ ուշ, քան ապրիլի 27-ից մայիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում։
25-1826-1828d5a9d5a9-d5bcd5b8d682d5bd-d5bad5a1d680d5bdd5afd5a1d5afd5a1d5b6-d687-1828-1829d5a9d5a9

<<Հայկական հարցի միջազգայնացումը։ Սան-Ստեֆանո և Բեռլին>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հայկական հարցի միջազգայնացումը։ Սան-Ստեֆանո և Բեռլին>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

 1. Ինչու՞ էր Ռուսաստանը առաջնահերթ համարում եվրոպական տարածքները, Արևմտյան Հայաստանի տարածքներից։

Ռուսաստանը այս անգամ առաջնահերթ համարեց իր դիրքերի ամրապնդումը եվրոպկան տարածքում։Արևմտյան Հայանտանում գրաված հողերը ռուս դիվանագետերը համարում էին «ԽԻՍՏ ՀԵՏԱՄՆԱՑ»տարածք։

 1. Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրով ո՞ր տարածքներն էին անցնում Ռուսաստանին։

Ռուսաստանին էին անցնում Կարսի , Արդահանի,Ալաշկերտի և Բայազեթի գավառները։

 1. Նկարագրե՛ք 25-րդ և 27-րդ հոդվածները։

25-րդ հոդվածը իրավունք է տալիս ռուսական զորքերին վեց ամիս մնալ Հայաստանում։27-րդ հովածով թուրքական կառավարությունը իրավունք չուներ հալածել պատերազմում ռուսներին աջակցած քրիստոնեաներին։

 1. Ինչու՞ գումարվեց Բեռլինի վեհաժողովը։

Բալկաններում և արևելքում Ռուսաստանի դիրքերը առաջացրեցին մեծ Բրիտանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի դժգոհությունը։Նրանք պահենջեցին կնքված պայմանագրի կետերից բոլորը համաձայնեցնել իրենց հետ,հակառակ դեպքում կսկսվի պատերազմ։ Ռուսաստանը համաձայնվեց հարցը քննարկել մեծ տերությունների հետ։Որոշվեց Բելռինում վեհաժողով գումարել։

 1.  Ինչու՞ էր հայ հասարա-քաղաքական միջավայրում Բեռլինի գումարվելիք վեհաժողովը ոգևորություն առաջացնում։

Հայկական հարցը աշխուժություն առաջացրեց հայ հասարակական շրջանակներում ։Ամենուր խոսում էին Հայաստանի մասին ։Ավելի համարձակները մշակում էին Հայաստանի ծրագրերը։

 1. Ինչպե՞ս Բեռլինի վեհաժողովից առաջ Թուրքիան ստացավ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը։

Մարտի 25-ին կնքված Անգլո-Թուրքական համաձայնագրով Մեծ Բրիտանիան տուրքիայից ստացավ Կիպրոս կղզին ։

 1. Ի՞նչ տարբերություններ կային Սան Ստեֆանոյի 16-րդ և Բեռլինի վեհաժողովի 61-րդ հոդվածների միջև։

Պայմանգրի 61-րդ հոդվածը թուրքական կառավարությանը պարտավորեցնում էր հայերի համար անցկացնել բարեփոխումները,ապահովել անվտանգությունը։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ Ինչու՞ առհամարեցին հայկական պատվիրակությանը Բեռլինի վեհաժողովի ժամանակ։

Հանձնարարությունների պատասխանները, ուղարկե՛ք (s.tamazyan@mskh.am) հասցեին, ոչ ուշ, քան ապրիլի 27-ից մայիսի -8 ն ընկած ժամանակահատվածում։

unnamed