Փոխել ծավալուն որոշիչների շարադասությունը

Կորընթարդ քթով, համարյա գաճաճ կառապանը նրան օգնեց ճամպրուկն իջեցնել։

Կառապանը` կորընթարդ քթով, համարյա գաճաճ, նրան օգնեց ճամպրուկն իջեցնել։

Մեր տան պատշգամբից ես տեսա գզգզված մազերով աղջկան ։

Մեր տան պատշգամբից ես տեսա, աղջկան` գզգզված մազերով։

Սաքանի աչքի առաջ սպիտակ շորերով կինն էր։

Սաքանի աչքի առաջ կինն էր` սպիտակ շորերով։

Ահա երևում են բարդիների բարձր օրորուն կատարները։

Ահա երևում են բարդիների կատարները` բարձր և օրորուն։