Կազմակերպությունն ինքնուրույն է որոշում իր կազմակերպական կառուցվածքը, գործունեության առարկան, նպատակները և ձևերը:

Կազմակերպությունը մեկ միասնական  համակարգ է,որը ունի իր կառուցվածքը, խնդիրները և նպատակները։