Ձեռներեցը՝ ֆիզիկական անձ է, որն իր անունից որպես զբաղմունք կանոնավոր կերպով իրականացնում է տնտեսական գործունեություն, մատուցում է ծառայություններ և կատարում աշխատանքներ։  Ձեռներեցը պետք է լինի աշխույժ, մարդամոտ, մի փոքր խորամանկ, ինքնավստահ, նպատակասլաց,լինի պատասխանատու կարողանա կազմակերպել աշխատանքը։