Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծախսերը

Ընդհանուր եկամուտ, այդ թվում աշխատավարձ, բիզնեսից եկած եկամուտներ, ստացված վարձավճարներ օրինակ500.000 դրամ

Ընդհանուր ծախսեր`

Կոմունալ ծախսեր 30.000

Տրանսպորտային ծախսեր ամիսը` 50.000

Սննդի ծախսեր 100.000

Հագուստի ծախսեր ամիսը` 20.000

Ուսման վարձ ամիսը` 10.000

Կապ 15.000

Հարկեր տուրքեր ապպա, գույքահարկ ամիսը` 3000

Վարկեր` 100.000

Այլ ծախսեր` ծննունդ, հարսանիք 50.000

Ընհամենը ծախսեր`378.000

Զուտ եկամուտ` 122.000