Կազմել հայկական անուններ -ունի,-ունց,-ենց ։

Հայկազունի Բագրատունի Արշակունի

Բակունց ,Շեկունց,Արջունց

Չարենց,Մեծարենց,Խաչենց,Թոթովենց