1․Լրացրեք շրջասությունները․

Ամենայն հայոց բանաստեղծ —Հովհաննես Թումանյան

Նորավեպի իշխան —Գրիգոր Զոհրաբ

Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց —Կոմիտաս

Հայերենի առաջին ուսուցիչ — Մեսրոպ Մաշտոց

Ավարայրի երգիչ —Եղիշե

Սպիտակ սավան — Ձյուն

Ֆուտբոլի արքա — Պելե

2․Գրիր ածականից կազմված տասը հատուկ անուն։

Սիրուն, Գեղեցիկ, Համեստ, Պայծառ, Անուշ, Երջանիկ, Ազատ, Ժիր, Նորիկ

3․Բացիր  հապավումները

ՄԱԿ, ԱՊՀ, ՀԷԿ, ՋԵԿ, բուհ, ՆԳՆ, ՀՀ, ՌԴ, ԱԳՆ։

ՄԱԿ Միացիալ ազգերի կազմակերպություն, ԱՊՀ Անկախ պետություների համագործակցություն , ՀԷԿ Հիդրո Էլէկտրա կայան , ՋԵԿ Ջերմա ելեկտրա կայան , բուհ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ՆԳՆ Ներքին գործերի նախարարություն, ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն, ՌԴ Ռուստաստանի Դաշնություն, ԱԳՆ Արտաքին գործերի նախարարություն։

4․Ընդգծիր այն  բառերը որոնցում կա ց- նախածանցը․

Ցայսօր, ցպահանջ, ցամաք, ցայգ, ցարդ, ցնցոտի, ցնցուղ, ցտեսություն, ցողաթաթախ, ցին, ցմահ, ցավագար, ցուցամատ, ցցվել, ցերեկ։