1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը

գեղեցկության սրահ

2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում

Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը

• մատակարարների իշխանություն

• գնորդների իշխանություն

սկզբի ժամանակներում հաճախորդները ավելի քիչ կլինեն ժամանակի ընթացքում արդեն մեկյ մյուին փոխանցելով մեր լավ մասնագետների աշխատանքը հաճախորդները կշատանան

• փոխարինող ապրանքների հայտնվելու վտանգ

• նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ

կունենանք շատ մրցակիցներ սակայն պետք է այնպես անենք որ առաջատարը մենք լինենք և բոլորը հաճախեն մեզ մոտ: Մենք կունենանք առավելություն և դա կլինի այն,որ բացի մազեր հարդարելուց կլինի նաև կասմետոլոգիական բաժին դիմահարդարում և մատնահարդարում:

• շուկայում գործող ընկերությունների միջև առկա թշնամական մրցակցություն

Հիմնական վտանգը կկայանա մրցակիցների ավելի լավ մասնագետներ ունենալու միջև

3.Գտնվելու վայրը ք. Երևան, սկզբնականում կգտնվի Բանգլադեշում այնուհետև կունենանք մասնաճյուղեր տարբեր վարչական շրջաններում

4. Ծրագրի աշխարհագրական ընդգրկումն ու հաճախորդները /շուկայի հատվածը/

5 W Շերրինգտոնի մեթոդը

• Who

սպառողները կարող են լինել տարբեր խավերի ցանկացած իգակակն սեռի անձիք

• Why

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ քանի, որ մեր նյութերը օգտագործվող իրերը որակյալ են անվնաս մեր մասնագետները ամենալավնեն

• What

• When

ցանկացած առիթների խնջույքների օրերին

• Where

5.Պահանջարկի ընդհանուր մեծությունը

Նախատեսված է իրացնել Բանգլադեշ համայնքում և Կրթահամալիրի դասավանդողների և ծնողների միջավայրում: Համաձայն նախորդ տարիների ունեցած փորձի կատարենք հետտևյալ հաշվարկը՝

· յուրաքանչյուր սպառող տարեկան կտրվածքով կօգտագործի միջինում 2 լիտր գինի, քանի որ հիմնականում օգտագործվում են այլ գինիներ և մեր գինու քանակը սահմանափակ է։

· սպառողների քանակը 1․400 հոգի (հաշվարկել եմ կրթահամալիրի սովորողների քանակը, որպես 1 ընտանիք մեկ լիտր + 200 հոգի դասավանդողներ)*

· մեկ լիտրի գինը 2․500 դրամ

Այսպիսով եզրակացնենք, որ տարեկան կտրվածքով կիրացվի 2․800 լիտր գինի։ Գումարային ընդհանուր հասույթը կկազմի 7․000․000 ՀՀ դրամ տարեկան։

6. Շուկայում կազմակերպության մասնակցության բաժնեմասը

· Մրցակիցների մոտավոր թիվը՝

· Ձեր մրցակիցները խոշո՞ր են, թե՞ ոչ:

այո

· Արդյո՞ք նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

կարող է պատահել

· Արդյո՞ք Ձեր և նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

ոչ

7.Վաճառքի գինը

8.Վաճառքների ծավալների կանխատեսում

Մեր օրական եկամուտը՝146․000 է կազմում ։

Այս գումարից հանում ենք մեր վճարները և Սրահի գումարը կազմում է 64.800 օրական։